JDB Group Welcome

JDB Group Welcome

admin admin February 20, 2022 0 Comments News
ອັບເດດຄວາມສຸກຂອງລູກຄ້າທ້າຍອາທິດຄ່ຳຄືນນີ້ ຂອບໃຈທາງທີມງານທະນາຄານ JDB ແລະ ລູກຄ້າທີ່ນາຮັກທຸກໆ ທ່ານ ມາເຮັດປີ້ງບາບີຄິວ BBQ ປີ້ງຢ້າງແຊບໆ ພ້ອມເບຍເຢັນໆ ກັບບັນຍາກາດ ແຄມສະລອຍນ້ຳຟິນໆ ທີ່ແສນໂລແມນຕິກ ເຕັມໄປດ້ວຍ
 
 

0 Comments

Leave your reply